7 steg til hvordan du kan installere Adobe Air og WiMP på Linux 64-bit


Tom
Publisert 30. mars 2010, kl. 07:00

Ettersom jeg synest det var på tide å spandere noen få kroner for å se hva norge kjemper med så endte jeg opp med å installere, hvertfall prøve å gjøre det, WiMP på Ubuntu 9.10 64-bit, men det skulle ikke være alt for enkelt ettersom WiMP er en applikasjon som er utviklet i Adobe Air.

Hva så?

Adobe Air har offisiell støtte for Linux, men det er ikke offisiell støtte for 64-bit plattformen til Linux, bare 32-bit, men sannheten er at Adobe Air og applikasjoner utviklet for Air kjører helt flott dersom du vet hvordan du skal gå frem og hva du må gjøre – akkurat det jeg skal vise deg så du selv slipper å måtte bruke dine små grå.

Hva du trenger og hvordan du gjør det

Først og fremst må du laste ned en versjon av Adobe Air og plassere den på skrivebordet og samtidig kan du laste ned en kopi av ia32-air-libs-filene som du også plasserer på skrivebordet sammen med installasjonen til Adobe Air – du kan plassere dem en annen plass, men da må du selv modifisere kommandoene under til å passe din filplassering.

1. Først må du installere ia32-libs for 64-bit Linux, og det kan du gjøre enkelt ved å kjøre følgende kommando i terminalen.

sudo apt-get install ia32-libs

2. Nå lurer du vel hvorfor du er nødt til å laste ned et ekstra arkiv med ia-32-air-libs når du allerede har installert det via terminalen? Vel, det er flere filer som mangler fra den applikasjonen du får via terminalen, da spesielt flere 32-bit filer som er nødvendige for å installere og bruke Adobe Air og andre applikasjoner – skriv følgende kommando for å pakke ut filene og installere dem til riktig plassering.

sudo tar --overwrite -xf ~/Desktop/ia32-air-libs.tar.gz -C /usr/lib32

3. Nå er vi klare til å installere selve Adobe Air, men vi må først gjøre installasjonsfilen kjørbar i Linux, og det kan du enkelt gjøre ved å skrive følgende kommando i terminalen.

chmod +x ~/Desktop/AdobeAIR*.bin

4. For å starte selve installasjonen skriver du enkelt denne kommandoen i terminalen eller dobbeltklikker på selve filen du har plassert på skrivebordet (AdobeAIRInstaller) – velg I Agree og skriv inn passordet ditt for å starte installasjonen.

sudo ~/Desktop/AdobeAIR*.bin

5. Nå som installasjonen er ferdig er vi nødt til å flytte noen av filene som ble installert med Adobe Air til en annen mappe, så derfor må du kjøre denne kommandoen i terminalen.

sudo mv /usr/lib/libadobecertstore.so /usr/lib32

6. Og ettersom Adobe Air har et veldig langt navn du må bruke når du skal installere applikasjoner via terminalen, kan vi lage en ny link – altså en ny kommando som egentlig kjører den sammme, lange kommandoen – du kan bytte ut airinstall med et annet ord dersom du ønsker det.

sudo ln -s "/opt/Adobe AIR/Versions/1.0/Adobe AIR Application Installer" /usr/sbin/airinstall

7. Tiden er inne for å installere selveste hovedapplikasjonen vi alle har ventet på, nemlig WiMP – vi bruker vår nyeste kommando for å installere WiMP som du har plassert på skrivebordet, dersom du fulgte mine instruksjoner.

airinstall ~/Desktop/Wimp*.air

Nå er det bare en standard pek-og-klikk installasjon som du må gå gjennom og det er jo en relativt enkel prosess, så jeg lar deg gjøre denne biten uten at jeg måtte forklare det med tekst – bare du ender opp med et ikon på skrivebordet eller så kan du kjøre applikasjonen fra Applications, Accessories og Wimp.

Dersom du har Linux 32-bit så kan du enkelt installere Adobe Air og WiMP ved å besøke denne siden og følge instruksjonene som vil automatisk dukke opp på skjermen, og du behøver ikke å gjøre hele denne prosessen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB