Obama og Romney strider om Silicon Valley-jobber


Christofer Nygård
Publisert 22. oktober 2012, kl. 19:54

Antall jobber i teknologisektoren i USA har falt fra 1,8 millioner i 2000 til 1,12 millioner i 2011, skriver Computer World. Det bringer den amerikanske valgkampen til Silicon Valley.

På den samme tiden har befolkningen i USA økt fra 281 millioner til 314 millioner innbyggere.

Utflagger til Asia

Hovedårsaken til den kraftige nedgangen er en kombinasjon av IT-boblen på begynnelsen av 2000-tallet, finanskrisen fra 2008 og ikke minst utflagging til mer konkurransedyktige land i Asia.

I tillegg har det vært en ytterligere effektivisering av produksjonen.

— Kina er nå verdens støre produsent av varer. Det brukte å være USA. Mange amerikanere har mistet jobbene sine. En halv million jobber innen vareproduksjon har blitt tapt de siste fire årene, påpekte republikanernes kandidat Mitt Romney.

— Like vilkår

Romney mener årsaken til nedgangen i antall jobber i denne sektoren er klar:

— Amerikanere kan konkurrere med alle andre, så lenge vi konkurrerer på like vilkår. Kineserne har stjålet og kopiert våre åndsverk, vår design og teknologi. Det er til og med en Apple Store i Kina som selger falske Apple-produkter.

Vil ha høye lønninger

Som i Vesten generelt har også amerikanerne tillatt et høyt lønnsnivå for sine arbeidere. Det har medført at mange ikke lenger er konkurransedyktige mot tilsvarende arbeidskraft i lavkostland i Asia.

Dette er noe president Barack Obama er smertelig klar over, og tidligere har gitt klart uttrykk for:

— Noen arbeidsplasser vil ikke komme tilbake, siden de er lavlønte og krever liten grad av kompetanse. Jeg vil ha høyt lønnede og godt kvalifisert arbeidskraft.

Immigrasjon til hodebry

Mens vi i Norge har underskudd på kvalifisert arbeidskraft, sliter amerikanerne med et større problem: spesielt kompetente innvandrere «stjeler» jobbene til universitetsutdannede amerikanere.

Det er likevel slik at det også er underskudd innen enkelte sektorer, blant annet naturvitenskap og teknologi. Derfor kaller Romney for en innstramning på visa-politikken:

– Oppholdstillatelse etter endt utdannelse bør kun gis til studenter med kompetanse vi har behov for.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB