iPhone-eiernes lojalitet stuper


Christofer Nygård
Publisert 5. november 2012, kl. 13:57

Ifølge nye undersøkelser er lojaliteten til iPhone-eierne nå på sitt laveste nivå siden iPhone ble introdusert i 2007.

Med «lojalitet» menes kort sagt i hvor stor grad nåværende iPhone-eiere sier de med stor sikkerhet vil fortsette å kjøpe Apple-produktet i framtiden.

Analysebyrået Strategy Analytics fant at 88 prosent av amerikanske iPhone-eiere med stor sannsynlighet ville kjøpe en ny iPhone i framtiden, noe som representerer en nedgang fra 93 prosent foregående år.

I Vest-Europa er de samme tallene på 75 prosent, en nedgang fra 88 prosent året før.

Mangel på innovasjon

Ifølge Strategy Analytics’ talsperson, Paul Brown, har dette noe å gjøre med ytterligere press på Apple for å fortsette å være innovative.

I kjølvannet av iPhone 5 har nemlig Apple mottatt kritikk for å gjøre iPhone til ei melkeku.

— Det er likevel liten tvil om at Apple fortsetter sin suksess med å sikre kundenes lojalitet, påpeker Paul Brown overfor Tom’s Hardware.

Dette har selskapet klart til tross for den høye konkurransen fra blant annet Samsung, som selger betydelig flere smarttelefoner om dagen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB