Hvorfor husker du ikke drømmen?


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 19. februar 2014, kl. 12:45

 

Foto: TheAlieness GiselaGiardino / Flickr

Foto: TheAlieness GiselaGiardino / Flickr

Forskere kan ha funnet svaret. 

Noen av oss husker drømmene våre nesten hver morgen, mens andre svært sjelden husker noe som helst.

Nå har forskere funnet ut hvordan vi mennesker lagrer våre drømmer, og videre; hvorfor noen aldri husker drømmene sine når de våkner.

Den franske forskergruppa hevder de har oppdaget to typer «drømmere» – der bare én av dem kan huske drømmer. Det hele skal være knyttet til et spesifikt område i hjernen.

Ved å studere disse to typene – altså både de som husker og de som ikke husker drømmene, fant forskerne en del i hjernen som er mer aktiv hos førstnevnte gruppe. Denne økte aktiviteten kan forenkle dekodingen i hukommelsen, tror forskerne, noe som gjør det lettere å huske hva man har drømt.

I studien, som er publisert i tidsskriftet Neuropsychopharmacology, oppdaget forskerne at de som ofte husker sine drømmer oftere har perioder med våkenhet på natta. Hjernene deres skal viste seg også å være mer sensitiv for lydstimulering under både søvn og våkenhet. Forskerne tror at denne våkenheten gjør det lettere for personene å huske drømmene sine. 

– Dette kan forklare hvorfor personer som ofte husker drømmer er mer sensitiv overfor miljøstimulering, mer våken under søvn, og dermed bedre til å dekode drømmer i minnet enn de som sjelden husker drømmer. Den sovende hjernen er ikke i stand til å huske ny informasjon; den trenger å være våken for å gjøre det, sier Perrine Ruby, som ledet studien. 

 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB