Fremtidens kontaktlinser


Trond Eilertsen
Publisert 23. januar 2015, kl. 23:29

I fremtiden kan kontaktlinsene dine produseres med 3D maskiner. Tanken er at de skal kunne vise videoer direkte inn på øyet, og ikke bare det \ også kunne oppdage eventuelle helseproblemer. Hvem trenger briller da?

3D-printere

Nå for tiden er det meste, som produseres med 3D-printere, enkle ting, produsert av plast -og metall. Det har vært arbeidet med å komme opp med printere som kan produsere mer kompliserte ting, og den er nå ferdig utviklet. En 3D-printer som kan produsere kontaktlinser! Da snakker vi ikke om de vanlige linsene vi kjenner i dag, men femlags-linser som i tillegg kan sende lys inn på øyet.

Kontaktlinsene

De første testlinsene er produsert. De er atskillig mer kompliserte enn de linsene vi kjenner til i dag. De er produsert med flere innebygde komponenter i den gjennomsiktige polymeren. Her finner vi lysdioder i nanoskala, sølvtråder av nanopartikler og organisk polymer som fungerer som deler i en elektrisk krets.

Utvikleren av linsene forteller at den vanskeligste delen var å finne ut hvordan en kunne lage linsene i fem lag, da det ene laget matte tørke før det neste kunne legges på.

Det var også en stor utfordring å finne riktig form for linsene siden alles øyne har forskjellig form. Teamet, som har utviklet linsen, måtte dermed gjøre grundig arbeid underveis med dette. Metoden de benyttet var å skanne linsene med kameraer for å sikre endelig form, slik at de passet brukeren.

Bruken av disse linsene

Tech028Det har lenge vært et ønske fra forskjellige våpengrener å utvikle nye produkter til militært bruk. Arbeidet med kontaktlinsene har derfor vært finansiert gjennom slike kanaler. Målet har vært å finne en linse som kan erstatte andre ting bl.a. ved data for innflygning av fly. Å bytte ut LED-lysene med linsene kan også sjekke pilotens retina for problemer uten at en benytter implantater.

Å benytte disse linsene vil også gi muligheten til å implementer sensorer i linsene, som kan oppfatte tretthet gjennom biologiske markører i pilotens øyevæske, sier utviklerne. «Fly har sensorer for det meste unntatt det aller viktigste, om piloten er trett eller ikke», sier han.

Fra laboratorium til bruk

En del forskere mener at å ta disse kontaktlinsene fra laboratorium, og ut til piloten i cockpiten, vil ikke bli enkelt. Systemet med linsene er interessant, men problemet vil ligge i mengden volt som kreves å slå det på. Dette kravet vil være for høyt til å kunne benyttes til kommersielt bruk mener de. I tillegg må utviklerne test ut at kontaktlinsene ikke har andre skadelige virkninger på kroppen. Da linsene inneholder bl.a. kadmium og selenider, som har kjente helserisikoer.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB