Organiske molekyler oppdaget etter landing på komet


Trond Eilertsen
Publisert 4. januar 2015, kl. 22:03

Romsonden Philae rapporterer om funn av karbon og hydrogen etter å ha landet på kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko 12.november. Disse funnene kan muligvis gi oss en pekepinn i retning av opphavet til liv på jorden.

Det er blitt bekreftet at Philae har funnet spor av organiske molekyler i overflaten på kometen den landet på for to uker siden. Denne typen organiske molekyler er kjemiske bindinger som fungerer som uunnværlige byggesteiner for alle livsformer på jorden. De kan dukke opp i ulike former, som metangass eller komplekse aminosyrer, som en del av et protein. Forskerne håper de kan gi oss nye ledetråder i forskningen på hvordan liv oppsto på planeten vår. Det antas at molekylene kan ha endt opp på kometen etter kontakt med asteroider eller kometer som tidligere har kollidert med jorden.

Tech023For øyeblikket befinner romsonden seg i en slags hvilemodus på grunn av flate batterier, og dermed må videre undersøkelser vente. De første prøvene ble gjort av jordsmonnet på kometen i løpet av de seksti timene sonden var aktiv. Flere team av forskere er i ferd med å undersøke disse prøvene for å kunne bekrefte at det de har funnet faktisk er rester av livsviktige kjemiske elementer. Tidligere har man kun funnet indirekte spor av organiske molekyler på kometer, men man har aldri kunnet fastslå at disse har dannet komplekse bindinger.

Philae landet på kometen etter en 10 år lang reise på den større romsonden, Rosetta. Ved landing ble solpanelene som skulle sørge for konstant energi til undersøkelsene blokkert og dermed gikk sonden inn i hvilemodus. Det kan ta flere måneder før kometen beveger seg i riktig vinkel i forhold til å få ladet opp igjen sonden ved hjelp av solpanelene. Også da vil forskerne få det travelt med å få utført alle ønskelige tester siden solen sannsynligvis vil ødelegge sonden når det blir for varmt på overflaten.

I mellomtiden må forskerne nøye seg med den informasjonen de rakk å få tilsendt. De har allerede opplysninger som kan avsløre hva kometen er satt sammen av og hvilke materialer de sannsynligvis vil finne når en dypere undersøkelse ved hjelp av boring kan gjennomføres. I første omgang har de kunne konstatere at overflaten består av tykk is, dekket av et lag med støv. Hva forskerne kan finne gjennom de videre undersøkelsene er revolusjonerende for informasjonen vi hittil har tilgjengelig om opphavet av liv på jordet og vil være en viktig milepæl i historien av romforskning.

Tech025 Tech024 Tech022

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB