Facebook nekter å høre på opinionen om skatt


Trond Eilertsen
Publisert 6. mars 2015, kl. 16:42

Facebook er blitt kritisert for ikke å lytte til “folkets stemme”, og Margaret Hodge, forkvinne i Commons public accounts committee, gjentar sin kritikk av Facebook og deres finansielle struktur

Facebook blir kritisert for at de ikke lytter til hva opinionen mener fordi det er kommet frem at de bare betaler 2.3 millioner Euro i skatt av en omsetning på nesten 3 milliarder Euro, og at de kanaliser sin omsetning gjennom Irland for å unngå skatt til Storbritannia og andre land.

Detaljene om Facebook’s praksis kom frem bare etter noen dager etter at kansler George Osborne introduserte en egen ”Google tax”- aksjon mot multinasjonale bedrifter basert i USA som bruker ”sofistikerte selskapsstrukturer for å slippe å betale skatt”.

Facebook kanaliserte 2.98 milliarder Euro, eller 46 %, av sin globale omsetning gjennom Irland – og stod tilbake med en brutto fortjeneste på 2.92 milliarder Euro. Bakgrunnen for operasjonen og skattekuttet var gjennom å betale en massiv utbetaling på 2,915 milliarder Euro i ”administrative kostnader”, mesteparten som royalites til Facebook’s morselskap.

Manøveren førte til at Facebook fikk redusert skattbar inntekt til 7,3 millioner Euro, av dette ble 2,3 millioner Euro betalt i skatter og avgifter i følge kontoutskrifter fra Irlands Companies Registration Office. Facebook nektet å kommentere saken.

Gjennom å kanalisere inntekter fra salg i Storbritannia gjennom Irland, har Facebook unngått å betale skatt til Storbritannia de to siste årene, enda dette er et av deres største markeder, med 33 millioner mennesker som logger seg inn minst en gang i måneden. Regnskapet fra Storbritannia viser et driftsunderskudd på 11 millioner Euro det siste året.

Margaret Hodge, forkvinne i den innflytelsesrike og mektige Commons public accounts committee, har flere ganger utfordret amerikanske multinasjonale konsern i forhold til deres vegring mot å betale skatt til Storbritannia. Hun har uttrykt at ”Facebook synes å ha brukt avanserte selskapssstrukturer og kunstgrep av ingen andre årsaker enn å ville unngå å betale skatt”.

Tech051“Det er klart at markedsundersøkelser som er blitt gjort, viser at en overveldende del av den britiske befolkningen ikke ser på dette som moralsk forsvarlig”, sier hun. ”Vi må ta tak i dette nå og gå til kraftig aksjon for å slå ned på denne praksisen, og Storbritannia bør gå i spissen i tillegg til å delta i et multilateralt samarbeid gjennom OECD og G20.

“Det ser ut til at Facebook, på samme måte som med Starbucks som denne uken innrømmet at de ikke vil betale skatt til Storbritannia de neste tre årene, fortsatt ikke ønsker å lytte til hva folket mener om denne saken”

Hodge uttalte seg etter at Evening Standard hadde rapportert at Starbucks ikke ville betale skatt de neste tre årene. Men Standard har siden publisert en korreksjon som gjør det klart at konsernet håper å oppnå en så høy profitt at de så snart som mulig også kan betale skatt til Storbritannia.

Starbucks UK har bare betalt 8,6 millioner pund i skatt av en omsetning på 3 milliarder i Storbritannia siden lanseringen i 1998, men betalte inn et bidrag til statskassen på 20 millioner pund etter et offentlig opprop. Google, som også kanaliserer inntekter gjennom Irland, betalte 20 millioner pund i skatt til Storbritannia siste året, mens deres faktiske omsetning var 5,6 milliarder pund.

I høstens tale denne uken annonserte Osborne en skatt som skal stoppe multinasjonale konserner for på kunstig vis å overføre profitt til andre land for å unngå skatt i Storbritannia.

“Noen av de største konsernene i verden, inkludert de som jobber innenfor teknisk sektor, bruker sofistikerte strukturer for å unngå å betale skatt til det landet de genererer sine inntekter”.
“Det er ikke rettferdig overfor andre britiske firmaer. Det er urettferdig mot det britiske folk. Vi er i ferd med å sette en stopper for dette. Mitt budskap er klart og tydelig: Lave skatter, men de lave skattene skal betales”.

Han uttaler at den nye loven som er døpt “Google tax”, vil innføre 25 % skatt på omsetning i Storbritannia som blir overført internasjonalt. Dette vil gi merinntekter til myndighetene på mer enn 1 milliard pund i løpet av de neste fem årene.

Skattemyndighetene var ikke i stand til å si om aksjonen ville forhindre Facebook fra å unngå skatt til Storbritannia i fremtiden. Detaljer om den nye skatten vil bli publisert i et eget høringsutkast.

Den nye “Google-skatten” har 5 % høyere skatt enn den ordinære skattetaksten på 20 % som blir innført neste år for britiske firmaer. Kansleren håper dette fører til at firmaer forenkler sine komplekse selskapsstrukturer som gjør at de overfører inntekter til land med lav skatt som Luxembourg og Irland, og i stedet velger å betale til statskassen i Storbritannia.

“Kansleren sa i sin tale at den nye skatten vil bringe én milliard pund over en periode av fem år, men dette er allikevel bare en bitte liten del av den profitten som multinasjonale virksomheter genererer”, sier Toby Ryland, som er partner i revisorfirmaet HW Fisher & Company.

“I realiteten er mye av den dobbeltskatten som Storbritannia praktiserer i forhold til andre land med på å bestemme hvor inntektene kan bli skattlagt. Ofte går tiltak som dette ut i ingen ting. Kansleren har laget nødvendig støy omkring disse utfordringene, men de flest multinasjonale virksomhetene vil være i stand til å finne nye smutthull”

Heater Self, en av partnerne i advokatfirmaet Pinsent Masons, sa det slik: “De store teknologiske gigantene er ikke dumme. Jeg ser det som svært lite sannsynlig at de vil organisere sin virksomhet på en måte som kan betegnes som ulovlige”.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB