Ekkel inkassosvindel


Trond Eilertsen
Publisert 21. april 2015, kl. 00:26

Pressemelding fra Debet inkasso.

Svindlere blir stadig mer sofistikerte, og nylig har søkelyset blitt rettet mot falske inkassoselskap som sender ut urettmessige krav.

Organisert svindel

Selskapene Oslo Credittservice og Norkreditt har den siste tiden blitt anklaget for å sende ut et stort antall inkassokrav med bakgrunn i fiktive kjøp av varer med pornografisk innhold. Nordmenn rapporterer at de aldri har kjøpt slike varer og kravene er falske. Modusen er at selskapene truer med heftige innkassosalær dersom kravet ikke betales i tide. Mottakere av kravet velger dermed ofte å betale beløpet framfor å bestride kravet i frykt for å måtte pådra seg enda høyere kostnader.

Slik virksomhet er strengt forbudt og strider mer god inkassoskikk. Finanstilsynet som utsteder konsesjoner har den siste tiden sett på selskapenes virksomhet med den konsekvens at de har inndratt selskapenes konsesjon. Denne inndragningen blir for tiden behandlet i rettsvesenet hvor selskapene har gått til sak for å kunne fortsette å drive sin virksomhet.

Andre typer svindel

Andre selskaper har også fulgt den samme modusen. For en tid tilbake kunne norske medier melde om et stort antall bedrifter som mottok fiktive krav. I dette tilfellet gjaldt kravet betaling for såkalte «reklame abonnementer». Typisk ville et selskap sende tusenvis av bedrifter inkassokrav for reklametjenester de aldri har kjøpt. Mange bedrifter mottar daglig et stort antall krav og dermed har flere av disse betalt regningene uten å se nærmere etter om de stemmer.

Dette er å regne som organisert kriminalitet dersom flere personer har jobbet sammen for å svindle selskaper gjennom bruk av fiktive krav. Det blir opp til domstolene å bestemme hva som er passelig straff, men ekspertene enes om at dette er en forkastelig adferd fra inkassoselskapenes side.

Dette må du gjøre

inkassoNår du mottar krav du mener er en åpenbar svindel må du klage til inkassoselskapet skriftlig så fort som mulig. Da blir kravet lagt på is inntil selskapet selv har behandlet klagen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge henvises den til inkassoklagenemda. Er kravet fiktivt vil det forkastes.
Det kan lønne seg å klage til Finanstilsynet dersom du mener at kravet har til åpenbar hensikt å svindle deg for penger. I et slikt tilfelle vil Finanstilsynet igangsette etterforskning for å se om inkassoselskapet har brutt loven. Dette gir igjen grunnlag for inndragning av konsesjoner og muligheten til å bedrive inkassovirksomhet i Norge.

Blitt truet?

Et fåtall av disse innkassoselskapene er kjent for å ytre trusler mot de som skylder penger med den hensikt å inndrive kravet. Dette er forbudt jmf. straffeloven såvel som inkassoloven. I et slikt tilfelle burde du kontakte politiet og levere en formell anmeldelse av forholdet. Politiet vil igangsette etterforskning og evt. påtale de ansvarlige personene i innkassoselskapet. Straffene for slik virksomhet er høye, og man kan risikere flere år i fengsel dersom forholdet er å regne som torpedovirksomhet.

For å unngå slike svindler burde man igangsette forebyggende tiltak. Ha en klar liste over alle kvitteringer og kjøp som har blitt gjort enten for bedriften eller som privatperson. Har du et slikt regnskap liggende er det lettere å gå tilbake i tid for å se om et krav virkelig stemmer. Husk også at bevisbyrden ligger hos innkassoselskapet, som betyr at de må bevise at en slik handel faktisk har funnet sted.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB
Kommentarer: