Derfor får du ikke lån i banken


Trond Eilertsen
Publisert 11. mai 2015, kl. 13:59

Når banken avslår en søknad om lån ligger det som oftest flere årsaker bak dette. Lær hva som er de vanligste årsakene og hvordan du kan forbedre sjansene dine.

Inntekter og utgifter er første prioritet

Banker måler deg i stor grad opp mot betalingsevnen. En god evne til å betale lån kjennetegnes ved stabil inntekt over lenger til, og evnen til å kunne håndtere uforutsette økonomiske hendelser. Dersom du søker om lån uten jobb og fast inntekt vil banken naturligvis anta at sjansene for tilbakebetaling er minimale, og dermed avslå søknaden.

Hvilke utgifter sitter du med? Dersom du har høye renteutgifter hver måned som følge av kredittkort lån og forbrukslån vil dette spise opp budsjettet ditt og minimere betalingsevnen. Dette er noe banken vurderer nøye, og de kan finne fram til denne informasjonen ved å ta en titt på selvangivelsen din fra det foregående året.

Betalingsanmerkninger

ikke-lanDersom du sitter med en betalingsanmerkning eller flere, er du nesten garantert å få avslag på lånesøknaden. Dette er en registrert hendelse hvor man tidligere har unngått å betale tilbake gjeld hos andre kreditorer. Bankene vil tenke at de kommer til å brenne seg på samme måte som dine tidligere kreditorer. Det finnes unntak, men som regel kreves det da at du kan stille med sikkerhet for lånet. Da snakker vi om mindre lån. Boliglån er generelt sett bare å glemme.

Slike betalingsanmerkninger forsvinner automatisk etter 4 år, men det betyr likevel ikke at det blir lettere å oppnå et lån. En slik anmerkning er ofte en indikasjon på dypere problemer med den personlige økonomien, og mangel på vilje til å gjøre opp for seg. Dersom man først har fått en anmerkning er det lettere å havne i en gjeldsspiral med lignende tilfeller.

Alder, kjønn og bosted

Utrolig nok er dette ting som brukes aktivt av kredittbyråene da de finner frem din kredittscore. Byråene bruker en algoritme for lån da de regner ut din betalingsevne, og en sentral del av denne inneholder alder, bosted og kjønn. Statistisk sett er menn dårlige betalere enn kvinner, og yngre mennesker misligholder oftere gjelden sin.

Nylig viste en landsdekkende undersøkelse at nordlendingene er de aller dårligste betalerne i Norge, mens en mann på Vestlandet har norgesrekord i antallet betalingsanmerkninger. Man skal ikke dra alle under en kam, men bosted er en annen viktig vurderingsfaktor hos kredittbyråene da de regner ut din betalingsevne. I Norge er det likevel strenge regler på slik informasjon og man har ikke rett til å klassifisere søkere på bakgrunn av seksuell orientering, religion og hudfarge.

Formue og sparing

Sitter du med en stor formue? Hvis svaret er ja kan dette ha en svært positiv innvirkning på lånesøknaden din. For det første vil bankene se at du har mye penger tilgjengelig for å dekke forpliktelsene dine, og for det andre viser det evne til å leve på en bærekraftig måte. En høy formue er alltid et positivt tegn ved lånesøknader og gjør det lettere å få tilslag.

Sparing er relatert til formue men skiller seg ut på et vesentlig område. Dersom du har satt til side konfirmasjonspengene dine, eller spart et fast beløp av inntekten din over en lengre periode vil banken anse dette som et positivt tegn. Banken vil tolke dette som at du har evnen til å spare penger framfor å bruke de opp umiddelbart etter at det har kommet på konto, og det viser økonomisk ansvarlighet.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB