Norges Banks nye sedler har fått en moderne design


Trond Eilertsen
Publisert 21. august 2015, kl. 11:10

Tro mot tradisjonene vil den neste generasjonen sedler fra Norges Bank inkorporere to ulike design i et harmonisk hele

Åtte designerstudioer ble tidligere i år invitert til å lage utkast, og Norges Bank har valgt ut to av disse. Det ene er et abstrakt, geometrisk design designet av Snøhetta som utgjør baksiden av sedlene, mens forsiden bevarer det tradisjonelle uttrykket med kunstneriske illustrasjoner fra The Metric System.

Temaet designerne ble utfordret på, var ganske enkelt ”havet”. Oppgaven ble av Snøhetta løst i form av piksellerte kystlandskap. Et av de mest interessante temaene som går igjen i alle versjonene, er hvordan vinden fra sjøen øker i takt med verdien på sedlene, noe som resulterer i et kvadratisk og statisk blokk på 50-kronerseddelen, med lengre fargestriper på 100-kronerseddelen. Det er en uhemmet moderne stil som designerne helt bevisst har benyttet seg av, relatert til at dette er ”vår tids visuelle språk”.

The Metric System har en mer litterær tilnærming og skaper et univers av båter, et fyrtårn og en familie som oppholder seg ved sjøen. Dette skaper en fin kontrast til Snøhettas mer abstrakte løsning. Norges Bank sier også at det mer klassiske designet på forsiden gjør det enklere å integrere de komponentene som skal sørge for sikkerheten uten at de virker påtrengende.

Sluttresultatet er blitt et ideelt ekteskap mellom det abstrakte og realistiske, mellom moderne og tradisjonelle motiver. Vinnerutkastene fra Snøhetta og The Metric System utgjør grunnlaget for det endelige designet av sedlene som vil komme i 2017.

Tech020

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB