Alle bruker det, men hva er egentlig GPS?


Trond Eilertsen
Publisert 29. november 2015, kl. 18:17

GPS er en forkortelse vi til stadighet kommer over. I tillegg er det mange av oss som benytter GPS på forskjellige måter, men vet du egentlig hva det er og hvilke muligheter det gir?

GPS – opprinnelig et forsvarssytem

GPS (Global Position System) ble opprinnelig utviklet av det amerikanske forsvaret. De ønsket et system for sikrere navigering til militære formål. Tanken bak var at også systemet skulle kunne benyttes til sivile formål, og av sivile.

Dette krevde en noe annerledes løsning enn den orginale. Dermed ble andre generasjons GPS satelitter utstyrt med et selektivt posisjonersingsystem. Det vil si at i tillegg til en veldig nøyaktig militør tjeneste ble det også kodet inn en sivil tjeneste. Ulempen med denne var at det ble med vilje lagt inn en 100 m. feilmargin.

Denne unøyaktigheten ble beordert fjernet i år 2000, slik at også sivile tjenester kunne få tilgang til et bedret system.

Slik virker systemet

gps-sroringGPS er altså et system som benytter flere satelitter for å finne posisjonen på ting eller folk. Oppe i verdensrommet befinner det seg 24 satelitter, som benyttes av systemet.

Satelittene går i bane rundt jorden hele døgnet, og er totalt uavhengig av vær og vind. Hele dette satelittsystemet kalles i dag NAVSTAR, og 21 av disse satelittene er til enhver tid aktive. De resterende fungerer som reservesatelitter.

Satelittene fungerer slik at de sender ut signaler som forteller nøyaktig hvor de befinner seg, og det inkluderer posisjon, tid og dato. Signalene mottar du via en GPS-mottaker. Deretter regnes din posisjon utfra disse signalene. Beregningene til GPS-systemet er faktisk såpass nøyaktig at det kan fortelle alt fra din nøyaktige plassering til om du beveger deg, eller sanntid sporing av kjøretøyer i bevegelse.

Hverdagslig bruk av GPS

Nå i 2015 er GPS et flittig benyttet system til mange tjenester. Du kan finne gratistjenester, som Google Maps, og du finner andre typer tjenester som du må betale for.

Det som er sikkert er at det faktisk er nesten umulig å unngå å benytte tjenesten i dag, om du ikke aktivt går inn for det. Du finner GPS mottakere i alt fra mobilen din til i bilsystemer. Ja, til og med kjæledyrene kan nå kobles opp til GPS.

Noen eksempler på daglig bruk av GPS:

Storebror ser deg

Vi nevnte tidliger at en kan unngå å benytte GPS om en vil, men da må man aktivt gå inn på alle tjenester man benytter og deaktivere tjenesten. I dagens samfunn velger mange og ikke gjøre dette da de ikke har noe å skjule, og ser ikke problemet med dette.

Andre igjen mener at den utstrakte bruken av GPS er et brudd på personvern, og anbefaler folk å være mer oppdaterte på hvilke spor de legger igjen etter seg ved bruk av GPS.

Uansett, hvilken leir en skulle tilhøre, er det vanskelig å se bort fra alle fordelene GPS kan gi hver enkelt. Dette kan være i form av bedre sikkerhet med tracking i bil/båt tilfelle de blir stjålet, eller kunne spore barnas mobiltelefon slik at en vet hvor de befinner seg.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB