Pris for utdanningskvalitet til NTNU og arkitektstudenter


Trond Eilertsen
Publisert 5. november 2015, kl. 10:32

Kunnskapsdepartementets pris for utdanningskvalitet går i år til Live Studio ved NTNUs arkitektutdanning. I Live Studio planlegger og gjennomfører studentene reelle bygg frå A til Å.

Prisen deles ut for fremragende arbeid med utdanningskvalitet i høyere utdanning. Prisen er på 1 million kroner og forvaltes av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

– Det vi har oppnådd med Live Studio, og andre prosjekter i arkitektutdanningen, er resultat av langsiktig satsing og hardt arbeid. Det er stas at dette blir satt pris på, både av studentene og av Kunnskapsdepartementet, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

Studiebarometeret i 2014 viste at arkitektstudentene ved NTNU er blant de mest fornøyde studentene og er de som bruker flest timer per uke på studiene (43 timer).

Skjermdump_110515_103501_AMTilgjengelige bilder og videoer fra studentprosjekter som er bygd gjennom Live Studio.

Fra Hardanger til Filippinene

NTNU Live Studio er et undervisnings- og utviklingsprogram som er bygget på studentenes engasjement og initiativ. Det er et praksisfellesskap som er etablert mellom studentene og NTNU. Gjennom NTNU Live Studio får studentene gjennomføre reelle bygge- og planprosjekter. Eksempler på Live Studio-prosjekter er Frirom for pårørende og pasienter på St. Olavs Hospital, gjenreisning etter tyfonen Haiyan på Filippinene, gjennoppbygging av et gammelt eldhus i Hardanger og ulike prosjekter knyttet til byutvikling i Trondheim.

NTNU Live Studio er også en del av NTNUs TRANSark-senter som forsker på læring i arkitektutdanningen. Gjennom NTNU Live Studio skal TRANSark systematisere og utvikle kunnskap om læring gjennom reelle prosjekter.

NTNU Live Studio får utdanningskvalitetsprisen 2015 for prosjekter som er initiert av studentene selv, og utført med veiledning fra NTNU. Programmet utfordrer tradisjonell arkitekturundervisning og tilfører nyskapning og endrete relasjoner mellom student, lærer, samfunn og institusjon.

Les mer om Live Studio.

Gir studentene eierskap

– NTNU Live Studio er et fremragende eksempel på studentinvolvering, der studentene har ansvaret for arkitekturprosjekter fra skisser til ferdigstilt byggverk, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

– Det gir studentene eierskap, selvstendighet, myndighet og innsikt i faglig utvikling som bidrar svært positivt til læringsprosessen. Jeg håper årets vinner kan være til inspirasjon for andre utdanningsmiljøer på norske universiteter og høyskoler, sier Mørland.

– Den tilliten fakultetet har vist oss ved å ta studentengasjementet seriøst, har skapt et solid grunnlag for utviklingen av en delekultur hvor vi kan utforske arkitektrollen og ta aktiv del i samfunnet, sier arkitektstudentene Hanna Landmark, Jonas Kyllenstjerna og Kristin Solhaug Næss

Vil utdanne engasjerte arkitekter

– Vi er takknemlige, stolte og ydmyke, sier Steffen Wellinger, førsteamanuensis ved NTNUs Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning.

– Målet med NTNU Live Studio er ikke å lære bort arkitektur, men å utdanne selvstendige og engasjerte arkitekter som vil og kan gi sine bidrag til samfunnsutviklingen. Derfor er utgangspunktet for Live Studio studentenes drivkraft og eierskap til prosjektene og egen læring. Dette krever en helt spesiell tillit mellom alle involverte, sier Wellinger.

– Vi er veldig stolte og glade for denne prisen som gir oss anerkjennelse for vår læringskultur og de flotte studentene våre. Studentenes egen drivkraft er jo en vesentlig komponent i arkitektutdanningen, i tillegg til kompetansen ved fakultetet og behov i samfunnet. Prisen gir oss inspirasjon til å videreutvikle både formelle og uformelle læringssituasjoner som bygger opp den kvalifiserte handlekraften vi ser utspille seg i Live Studio, sier Frederik Shetelig, dekan ved Fakultet ved arkitektur og billedkunst.

Prisen ble delt ut på NOKUTs seminar for fremragende utdanning i dag.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB