Mer krevende å komme inn ved nye NTNU


Trond Eilertsen
Publisert 19. juli 2016, kl. 11:46

Profesjonsstudiene er populære og flere ønsker seg til lærer- og helseutdanningene ved NTNU.

– Vi er veldig fornøyd med årets opptak. På grunn av fusjonen var vi ekstra spent i år, men kan konstatere at svært mange ønsker å studere ved NTNU, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning. For de aller fleste studiene er opptakskravene blitt skjerpet.

Av totalt ca. 47000 søkere, nær 23000 med NTNU som førstevalg, har 14446 fått tilbud om plass. Av disse har 1527 fått tilbud i Gjøvik og 986 i Ålesund.

Mange vil bli lærer og sykepleier

Det er høyere poenggrense og venteliste på alle grunnskolelærerutdanningene i år. Når det gjelder lektorutdanningene er det svært små endringer fra i fjor.

– Økte karakterkrav for å komme inn på grunnskolelærerutdanningene har ikke slått negativt ut for oss, slik mange fryktet, sier Berit Kjeldstad. Totalt tilbyr vi 545 studenter en studieplass.

Sykepleierutdanningen er svært populær og alle de tre studiestedene har lange ventelister – 2000 bare i Trondheim. Det høyeste poengkravet er 51,7 for ordinært kvote og 47,3 i kvote for førstegangsvitnemål.

Populære teknologiutdanninger

ntnuDet er fremdeles vanskelig å komme inn på teknologifagene. Antall plasser på petroleumsfag er redusert fra i fjor, men søkerne er fremdeles av høy kvalitet slik at poengkravet kun er marginalt justert. Jenteandelen innen teknologifagene er stabil på tross av at jentepoengene nå er fjernet.

– De gode søkertallene vi så i april på ingeniørstudiene både i Gjøvik, Ålesund og Trondheim gjenspeiler seg i et solid opptak der opptakskravene er skjerpet og ventelistene er økt, sier Berit Kjeldstad.

Høye poenggrenser

Tradisjonen tro er det medisin som er vanskeligst å komme inn på, med en grense på 67 poeng som i fjor. For førstegangsvitnemål er kravet 60,7. Industriell økonomi og teknologiledelse har også beholdt samme poengkrav som i fjor på 64 poeng, med 60,4 for førstgangsvitnemål. Psykologi og nanoteknologi følger tett på med henholdsvis 63,5 (56,4 for førstegangsvitnemål) og 63 poeng (61,7 for førstegangsvitnemål).

Fornøyde i Gjøvik og Ålesund

– Vi er godt fornøyd, flere enn noensinne vil studere på Gjøvik, sier Jørn Wroldsen, viserektor ved NTNU i Gjøvik. 4-årig byggingeniørutdanning er vanskeligst å komme inn på med et karakterkrav på 53,3. Ellers ser vi at helseutdanningene opplever økte karakterkrav med svært mange søkere på venteliste.

– NTNU i Ålesund er svært fornøgd med årets tal frå hovudopptaket, sier Marielle Hauge, konstituert studiedirektør ved NTNU i Ålesund. Bachelor i nautikk er framleis det mest populære studieprogrammet med over 7 førsteprioritetssøkjarar per studieplass. I år er det dessutan svært gledeleg nyheiter at alle studieprogramma innan biologiske fag har poenggrenser ved hovudopptaket, dei aller fleste ligg mellom 40 til 50 poeng.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB