Basefarms datasentre i Oslo rating 3-sertifisert


Trond Eilertsen
Publisert 25. april 2017, kl. 14:13

Pressemelding, Oslo, 25. april 2017

Datasentrene til Basefarm i Oslo er blitt rating 3-sertifisert etter ANSI/TIA-942-standarden for etablering og drift av datasentre. Sertifiseringen kombinert med ISO 27001 for IT-sikkerhet plasserer virksomheter i en tydelig toppkategori for innkjøpere.

Sertifiseringsprosessen ble avsluttet med sertifikatutstedelse for ”Data Center Rating 3” fra britiske Critical Facilities Consulting (CFC) Ltd. Sertifikatet viser også at Basefarm ivaretar Availability Class 3 etter EN 50600-standarden. Sertifiseringen gjelder for tre år.

– Prosessen bak er viktigere enn sertifikatet. Sertifikatet har imidlertid en viktig funksjon fordi markedet etterspør TIA-942-sertifiseringen bredt. Også etter sertifiseringen fortsetter arbeidet med å sikre samsvar med utviklingen i teknologi og standarden, sier Anders Ellefsrud, som er leder for datasentrene.

Telecommunications Industry Associations (TIA) sin 942-standard gir en omfattende kravspesifikasjon i forhold til infrastruktur og drift. TIA-942 har fire rating-nivåer hvor hvert bygger videre på det forrige. Rating-3-sentre er tilrettelagt for redundant (parallell) drift, operasjonelle under enhver form for vedlikehold og har reservekapasitet ved avbrudd i strømtilførsel, nett, kjøling o.a.

I bransjen blir det brukt flere standarder med både overlappende og unike krav.

– Standardene tar fortløpende opp i seg anerkjente, internasjonale erfaringer. Ved å følge og sertifisere etter flere standarder opprettholder vi dermed et meget robust driftsmiljø. Samtidig ivaretar vi ulike kunders spesifikke sertifiserings-ønsker, sier COO Bjart Kvarme.

Basefarm vil også gjennomføre sertifisering i forhold til Tier III fra Uptime Institute.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB