OCR


Trond Eilertsen
Publisert 20. september 2017, kl. 17:35

Optisk tegngjenkjenning (OCR – optical character recognition) er en teknikk for elektronisk eller maskinell oversettelse av trykte bokstaver eller håndskrift. OCR brukes blant annet for å konvertere trykte bøker og dokumenter til datafiler, og for elektronisk behandling av blanketter av ulike slag, som f.eks. giroer, sjekker, billetter, skjemaer osv.

OCR ble opprinnelig patentert av Gustav Tauschek i Tyskland i 1929, men først etter annen verdenskrig ble OCR virkelig utbredt. På 1960-tallet ble OCR tatt i bruk av postverkene i mange land både til behandling av postgiroer og sortering av brevpost.

En liste over tilgjengelig OCR software:

https://acrobat.adobe.com/no/no/acrobat/how-to/ocr-software-convert-pdf-to-text.html (Generell skanning)

https://www.microsoft.com/nb-no/p/a9t9-free-ocr-software/9nblgggz5nsn?SilentAuth=1&wa=wsignin1.0#activetab=pivot:overviewtab (Generell skanning)

https://www.jussys.no/ocr-aktorportalen/ (Til bruk for brukere av Aktørportalen)

https://www.onlineocr.net/ (Generell skanning)

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB