Smart teknologi og elektronikk som gjøre arbeidsplassen litt grønnere


Trond Eilertsen
Publisert 10. august 2021, kl. 11:30

Mange bedrifter ønsker å tilby kundene sine en så klimavennlig tjeneste som mulig, og en miljøvennlig profil er uten tvil et konkurransefortrinn i mange tilfeller. Det finnes ofte bransjestandarder og sertifiseringsordninger når det gjelder selve kjernevirksomheten til selskapet, men innkjøp av kontursutstyr og elektronikk til arbeidsplassen kan være et komplisert tema. Da er det fordelaktig å velge en leverandør med fokus på miljø.

Innkjøp av nødvendig utstyr

De aller fleste små og mellomstore bedrifter trenger grunnleggende kontorutstyr, som for eksempel en multifunksjonsskriver, i tillegg til laptops og annet datautstyr. Lyreco er en leverandør som løfter frem særlig miljøvennlige produkter i utvalget sitt av elektronikk til arbeidsplassen, noe som gjør innkjøpsprosessen ukomplisert.

Det er også viktig å huske på at et miljøvennlig valg ofte også er et økonomisk valg når det gjelder produkter som skrivere, der forbruksmateriell står for en stor del av kostnaden.

Energisparing og et smartere kontor

Enkel smarthjemteknologi for hjemmebruk handler i stor utstrekning om styring av for eksempel belysning og annet elektrisk utstyr, og denne typen smart teknologi er selvfølgelig ikke kun forbehold privat bruk. Mange bedrifter og organisasjoner bruker unødvendig mye strøm, og det kan være mulig å spare mye penger på redusert strømforbruk.

Oppvarming er selvfølgelig et tema som er svært relevant – både når det gjelder miljøvennlig drift og reduserte kostnader. Det er oppvarmingsløsningen i lokalene som avgjør hva som er mulig. I noen tilfeller kan det være nok å gi beskjed til gårdeier om å redusere temperaturen, eller legge inn en tidsstyring. For en mindre bedrift kan det være relevant å styre dette selv, ved å for eksempel lage en løsning som senker temperaturen på panelovner eller ventilasjon i løpet av helgen.

Klimavennlige valg trenger altså verken å være vanskelige eller uøkonomiske. Ved å velge leverandører med miljøfokus, og komplettere med enkle valg i hverdagen, er det mulig å både redusere klimaavtrykket og kostnadene.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB