Klargjør bilder for utskrift


torgeir_berg
Publisert 17. mars 2010, kl. 23:09

Du trenger:

  • Photoshop eller liknende billedbehandlingsprogram f. eks gratisprogrammet GIMP
  • Skriver

Først litt fagteori:

rgb-cmyk

Fagterminologi.

RGB -og CMYK-modus

RGB står for Rød, Grønn og Blå og brukes av digitale kameraer og scannere. RGB er bildet du ser på en dataskjerm. Men for å skrive ut et RGB-bilde, kreves det at du konverterer bildet til et format som kalles CMYK. CMYK står for Cyan (Blå), Magenta (Rød), Yellow (Gul) og svart. Dette er fargene som skriveren din opererer med. Ved å blande disse, lager skriveren bilder. Konvertere fra RGB til CMYK er ikke noen stor operasjon, bruker du photoshop finnes det under menyen Image – mode – CMYK. Etter dette er bildet i prinsippet klart til utskrift.

Men det er allikevel mange flere ting du kan gjøre etter CMYK-konvertering for å få virkelig gode bilder.
Hus-kirke

1. Konverter til CMYK Image – mode – cmyk

2. Sett bildeoppløsningen til 300 dpi (dots per inch), dette er den ultimate oppløsningen til bildet før utskrift, som oftest er 300 dpi ferdiginnstilt i kameraet. image – imagesize -resolution

3. Beskjær bildet, bruk lang tid her, oftest kan resultatet bli langt bedre enn du forestilte deg. Dessuten er det bra å kutte vekk ting du ikke trenger for videre behandling.

Photoshop

4. Kontrast/lysstyrke – En ofte oversett innstilling, blir bildet for lyst/mørkt eller pregløst kan du bruke denne til å stille opp eller ned på kontrast og lys/skygge. Veldig virkningsfullt. image – adjustment – brightness/contrast

kontrast_klar-til

Før kontrast: bildet er altfor lyst, og blir pregløst

Her har jeg stilt ned lyset og økt kontrastene med 10 %

Her har jeg stilt ned lyset og økt kontrastene med 10 %

Photoshop-l

5. Ramme – Hvis du vil lage ramme, finns det en veldig fin måte å gjøre det på, lag et nytt layer og kopier bildet til dette layeret. Gå inn på menyen som du åpner ved å trykke på layer thumbnails , trykk på stroke og sett ønsket farge på ramme. Sett så stroke til å være på innsiden av bildet, deretter velger du hvor tykk rammen skal være, det gjør du ved å stille opp størrelsen på streken.

Layer thumbnail er den hvite firkanten på “Layer 1″

Layer-style

Layer-menyen, velg farge på rammen, sett stroke til å gå på innsiden av bildet

6. Skriv ut – For best kvalitet bruk fotoark, men det er ingen problem å bruke vanlig skriver-papir heller.

Ramme

En annen ting..

Ikke skriv ut bilder du har hentet på nettet. Da mener jeg bilder, uansett fysisk størrelse, som har filstørrelse på alt fra f. eks 10 kb til 900 kb. Disse bildene er optimert for nettet, og har ingenting på papir å gjøre. Skriver du ut vil du oppleve at bildet blir fattig på farge og uklart. Dette skyldes at bildet er strippet for informasjon og er komprimert for å ikke oppta lagringsplass.

Les også:

Manipulasjon av 3D-tekst

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB