Sharialån – et rentefritt alternativ


Trond Eilertsen
Publisert 11. august 2014, kl. 23:53

Mange forbinder nok den muslimske Sharialovgivningen med til dels strenge muslimske skikker og leveregler, som straffes tilsvarende hardt dersom disse på noen som helst måte fravikes. I enkelte helt ekstreme tilfeller kan det nok også hende at dette til en viss grad stemmer, men faktum er at Sharia er så betraktelig mye mer enn kun det. For eksempel sier sharialovgivningen at man ikke skal betale renter for lån, noe som ofte gir seg utslag i at mange muslimer velger å bo til leie, gjerne i bofellesskap, selv om de er mer enn solvente nok til å kunne kjøpe seg en egen eiendom.

Dette kan lett komme i konflikt med det typisk europeiske levesettet, som vel utvilsomt må kunne sies å være kapitalistisk da det i høyeste grad er basert på grunntanken om at penger skaper penger, nettopp ut fra prinsippet om renter. Dette har gjort det vanskelig for mange muslimer å etablere seg med mindre de kjenner noen som tilbyr rentefrie lån, såkalte Sharialån.

I Norge er det ingen av de store etablerte finansinstitusjonene som tilbyr dette i dag, men både i Danmark og Sverige har flere banker gått sammen om å opprette avdelinger med nettopp dette for øyet. I England finnes det egne banker for den muslimske befolkningen, og mange private aktører har gjort det til en levevei å selge slike lån. Også i Norge.

I praksis fungerer et Sharialån på den måten at man som «låntaker» kontakter en Shariabank og legger inn en søknad på vanlig måte. Forskjellen ligger i at i motsetning til i ordinære banker, kjøper Shariabanken det man søker om lån til, enten det er en bil, et hus eller en eiendom, og så tilbakebetaler man i avdrag akkurat som ved et alminnelig lån bortsett fra at man ikke betaler renter. Man betaler en slags leie, og når man kommer opp i et visst beløp, overdrar banken eiendomsretten til den som kjøper. Profitten kommer via det beløpet banken øker prisen til når salget avsluttes.

sharia-lanEksempelvis, en muslim ønsker å kjøpe seg et hus til en million kroner, men mangler rundt 800 000 kroner. Han har med andre ord spart sammen rundt 20% av beløpet og må låne resten. Han søker i Shariabanken på lik linje med en hvilken som helst annen bank, og blir kredittvurdert på nøyaktig samme vilkår. Går lånet igjennom er avtalen at han selv legger de 200 000 kronene i eiendommen som et slags «forskudd», og så kjøper banken eiendommen for de resterende 800 000 kronene. I alt er prisen én million kroner, som låntakeren så skal tilbetale, og ved endt låneperiode har vedkommende i praksis betalt tilbake 20% mer enn opprinnelig lånt. Det finurlige i dette systemet er at det er ingen renter involvert, da det er en fastsatt profitt, og «låntakeren» eier ikke det som kjøpes før summen i sin helhet er tilbakebetalt.

En annen fordel er at man til enhver tid vet hva man skal betale i avdrag, helt uavhengig av sentralbankenes lånerenter, noe som gjør det svært forutsigbart å gjøre det på denne måten. I mange tilfeller er det noe dyrere å gjøre det på denne måten, men på den annen side er det enkelt å budsjettere.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB