Nær en milliard til nye FRIPRO-prosjekter


Trond Eilertsen
Publisert 25. januar 2017, kl. 15:36

Forskningsrådet gir 943 millioner kroner til 120 FRIPRO-prosjekter som skal starte opp i 2017.

Til sammen er det innvilget 60 forskerprosjekter, 45 unge forskertalenter og 15 mobilitetsstipend i Fri prosjektstøtte:

264 mill kr fordelt til 35 prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

428 mill kr fordelt til 53 prosjekter innenfor medisin, helse og biologi

251 mill kr fordelt til 32 prosjekter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

En milliard til unge forskertalenter

Satsingen på unge forskertalenter i FRIPRO startet opp i 2013 og har siden vært årlig. Etter årets tildeling har 201 unge forskertalenter fått til sammen 1,4 milliarder kroner i støtte til sine forskerprosjekter i FRIPRO.

– Vi ønsker å gjøre en forskerkarriere attraktiv for våre mest lovende, unge talenter. Derfor har vi lagt inn et ytterligere løft til karriereutvikling i FRIPRO i statsbudsjettet for 2017. Slik legger vi grunnlaget for flere fremragende forskningsmiljøer i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

For første gang er de best kvalifiserte søkerne til unge forskertalenter blitt intervjuet.

– Våre fagkomiteer ser etter forskertalenter som er faglig selvstendige og modne og som har evne til å lede sin egen forskergruppe. Intervjuene gir komiteene et enda bedre grunnlag til å velge ut de beste søkerne, sier divisjonsdirektør i Forskningsrådet Anders Hanneborg.

To år ute og ett år hjemme

I år deles det for tredje gang ut mobilitetsstipend i FRIPRO. Med årets 15 stipender har Forskningsrådet delt ut 42 mobilitetsstipend.

– Vi ønsker at flere norske forskere skal ta et forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon. Med mobilitetsstipendet får forskerne to år ute og ett år hjemme. Slik får unge, ambisiøse forskere som er helt i starten av sin karriere, en svært verdifull internasjonal erfaring.  Dette er viktig bidrag for å nå målet om internasjonalisering og kvalitetsheving i norsk forskning, sier Hanneborg.

Fordeling på søknadstyper

Det er behandlet 1216 søknader med et samlet søknadsbeløp på 9,95 milliarder kroner i denne runden. Det betyr at i underkant av 10 prosent av søknadene blir innvilget.

De innvilgete søknadene fordeler seg slik på søknadstypene i FRIPRO:
• 60 forskerprosjekter
• 45 unge forskertalenter
• 15 mobilitetsstipend

FRIPRO-prosjektene starter i 2017, og de fleste varer i tre eller fire år. Det gis også ca. 4 millioner kroner til 26 arrangementer. I tillegg kan det bli bevilget mer midler innenfor rammen av IKT-pluss.

Kjønnsfordeling

Blant lederne for forskerprosjektene er det 18 kvinner og 42 menn, og blant unge forskertalenter 18 kvinner og 27 menn. Mobilitetsstipendene tildeles 11 kvinner og 4 menn. Totalt er det imidlertid noe høyere innvilgelsesprosent for kvinner enn for menn i forhold til antall søknader.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB