Kommentar: Hvorfor er dette vanskelig i Norge?


Christofer Nygård
Publisert 3. november 2011, kl. 15:08

I lengre tid har jeg vært interessert i å finne en tjeneste som lar meg eksportere data fra nettbanken — fortrinnsvis automatisk — og sortere dette slik at jeg får full oversikt over personlige utgifter og pengestrøm. Dette viser seg å være vanskelig i Norge: noen få banker, som f.eks. Storebrand (ekstern lenke), tilbyr en lignende tjeneste internt i nettbanken, men det finnes ingen tjenester som opererer på kryss av de forskjellige bankene.

Er vi nødt til å vente til bankene utvikler egne, sannsynligvis ganske dårlige tjenester for personlig økonomistyring (og eventuelt skifte bank?), eller er det norske tjenester på vei som kan tilby dette?

Mint.com er en populær tjeneste for personlig økonomistyring. I Norge fins det knapt noen alternativ for de som ønsker kontroll over eget pengebruk. (Foto: Mint.com)

Mint.com

Internasjonale tjenester som Mint.com, som i mange år har mottatt hyllest fra sine amerikanske og kanadiske brukere, er avhengige av avtaler med bankene til kundene. Dette for å hente data automatisk fra nettbanken til brukerne. Mint.com opererer foreløpig kun i USA og Canada, og ingen europeiske banker er på lista over støttede land.

Nettsiden til Mint.com opplyser at de jobber med en europeisk lansering, men nevner lite spesifikk informasjon angående hvilke land de jobber med.

Oppfordring

Personlig har Mint vært av stor interesse i flere år. Savnet av et personlig økonomistyringsverktøy har vært stort. Jeg håper nå norske utviklere kommer på banen, eventuelt Mint.com, og sørger for at denne visjonen blir virkelighet også i Norge. Dette er gunstig ikke bare på mikronivå, men sannelig har også samfunnet godt av at dets innbyggeres evne til å styre egen økonomi fornuftig.

Alternativer

Jeg er riktignok klar over at det fins muligheter der ute. Og jeg vil fortsette å lete etter gode muligheter — kanskje til og med eksportere data manuelt, om mulig. Bankbytte er selvsagt også et alternativ om situasjonen ikke bedrer seg.

Med det håper jeg noen geniale norske utviklere tar saken i egne hender — dette må det være et marked for. Hold oss gjerne oppdatert her i Teknologia — dette er noe vi alle har interesse av.

Ønsker veldig gjerne å høre erfaringer om andre tjenester enn Mint.com. Rop gjerne ut om jeg har oversett noe!

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB