Microsoft gjør helomvending – velger bort omstridt startskjerm


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 31. januar 2014, kl. 10:56

windows 8.1 universal bakgrunn

Nå skal du tas direkte til skrivebordet når du starter opp maskinen. Det hevder russisk nettsted. 

Med Windows 8 lanserte Microsoft en helt ny startskjerm kalt metro (senere kalt Modern UI). Denne startskjermen har imidlertid måttet tåle mye kritikk fra brukerne.

Kritikken har i stor grad gått ut på at Modern UI er optimalisert for berøringsfølsomme skjermer, og at det føles kronglete å bruke mus og tastatur med dette grensesnittet. Dette er en oppfatning langt i fra alle deler, men kritikken har vært såpass omfattende at Microsoft valgte å gjøre endringer i Windows 8.1, en oppdatering som kom i fjor høst.

Med denne oppdateringen fikk brukerne valget om å komme direkte til skrivebordet når datamaskinen startet opp. Dette i stedet for å komme til Modern UI-grensesnittet.

Endringen ga bare imidlertid brukerne valget, standardvalget var fortsatt å komme direkte til Modern UI.

Kan gjøre helomvending

Nå skal Microsoft være i ferd med å gjøre en mer drastisk endring – en endring som kan få det til å virke som at Microsoft ønsker å gå mer bort i fra Modern UI.

Ifølge Windows-lekkeren Wzor skal Microsoft, i neste Windows 8.1-oppdatering (ventes i mars), gjøre det som standardvalg at man tas direkte til skrivebordet under oppstart. Det skal altså ikke bare være et valg lenger, men dette skal være standardinnstillingen.

Man vil med andre ord ikke komme til Modern UI med mindre man selv aktivt velger dette. 

Hvis dette stemmer vil det i så fall være en helomvending fra Microsoft sin side. Da Windows 8 først ble lansert, hadde ikke brukerne noe valg – da måtte man komme direkte til Modern UI under opptart.

Om Wzor sine opplysninger stemmer vites foreløpig ikke, men svaret får vi trolig i mars.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB