CRISPR – hva er det?

CRISPR (et akronym for clustered regularly interspaced short palindromic repeats) er segmenter med DNA som gjentas i sekvenser. Hver repetisjon etterfølges av et lite segment av DNA fra tidligere møter med fremmed DNA, f...

Selvstyrende biler

Selvstyrende biler er et konsept som mange har latt seg begeistre av på CES-messen i Los Angeles Denne gangen var det Ford som inntok scenen med sin direktør Mark Fields på årets CES-messe i Las Vegas, og annonserte at d...