CRISPR – hva er det?

CRISPR (et akronym for clustered regularly interspaced short palindromic repeats) er segmenter med DNA som gjentas i sekvenser. Hver repetisjon etterfølges av et lite segment av DNA fra tidligere møter med fremmed DNA, f...